Algemene informatie:

Statutaire naam: Stichting Islamitisch Centrum Al-Rahma Groningen
KVK-nummer: 73044687
RSIN/fiscaal nummer: 859332317

Postadres:

Borgwal 3
9716 GS Groningen
Website: www.alrahma.nl
E-mailadres: info@alrahma.nl
Telefoonnummer: 0687056574

Tijdelijke locatie vrijdaggebed:
Oliemuldersweg 41
9713 VA Groningen

Doelstellingen

Stichting Islamitisch Centrum Al-Rahma Groningen, hierna te noemen Moskee Al-Rahma Groningen, heeft als doel(en):

1. De saamhorigheid tussen de bevolkingsgroepen bevorderen

2. Polarisatie tegengaan

3. Het verkrijgen en beheren van onroerende zaken, die worden gebruikt voor sociale, culturele en religieuze activiteiten.

Bestuur van Moskee Al-Rahma

o Voorzitter: De heer S. Mahmoud

o Secretaris: De heer A. Makama

o Penningmeester: De heer A.M. Hussein

Geen enkel bestuurslid is bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen namens Moskee Al-Rahma Groningen. Alle bestuurders hebben een gelijke positie als het aankomt op besluitvorming.

Moskee Al-Rahma Groningen vergadert minstens eenmaal per jaar.

Beloningsbeleid

Bestuursleden

Bestuursleden kregen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte (on)kosten kunnen worden vergoed, waarbij voorafgaand schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

In 2020 (2019 en 2018) hebben bestuursleden géén vergoeding ontvangen voor gemaakte (on)kosten.

Overige vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding ontvangen die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger en alle overige bestuursleden.

Soorten vrijwilligersvergoedingen

  1. Vergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten:

De vrijwilliger krijgt de daadwerkelijke gemaakte kosten, die aantoonbaar zijn door middel van bewijsstukken en op basis van een ingediende declaratie.

  • Vrijwilligersvergoeding:

In plaats van werkelijk gemaakte kosten, kan de vrijwilliger een vaste vergoeding ontvangen (voor maxima zie wettelijke regels belastingdienst).

In 2020 ( 2019 en 2018) zijn een aantal vrijwilligers actief geweest met het inzamelen van geld en het realiseren van de eerste benefiet. Hiervoor hebben de vrijwilligers géén beloning of vergoeding ontvangen.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het beleidsplan bevat de volgende informatie:

Doelstelling: in ons beleidsplan worden de doelen die hierboven zijn geschreven bevestigd. Het hoofddoel is en blijft het verkrijgen en beheren van onroerende zaken, die zullen worden gebruikt voor sociale, culturele en religieuze activiteiten.

Activiteiten:

1. Koranlessen en lessen over de religie voor zowel jong als oud.

2. Activiteiten voor kinderen tijdens de islamitische feestdagen

3. Ruimte voor multicultureel begrip.

Werving fondsen: De giften en donaties van Moskee Al-Rahma Groningen komen van zowel een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte op vrijdag frequent bezoeken, maar ook mensen die voor een keertje langskomen. Deze dragen bij via een maandelijkse bijdrage en/of eenmalige donaties. Daarnaast verwerft Moskee Al-Rahma Groningen fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij sinds een korte tijd gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via iDEAL op onze site (www.alrahma.nl) te doneren.

Beheer fondsen: De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de islamitische gemeenschap.

Besteding fondsen: Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

· Aanschaf nieuwe gebedsruimte en verbouwing daarvan

· Vaste lasten voor de gebedsruimte (zoals imamkosten, gas, water, licht, verzekeringen)

· Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud

· Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen

· Aanschaf promotiemateriaal

· Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers (indien nodig).

Uitgeoefende activiteiten

Moskee Al-Rahma Groningen heeft de afgelopen jaren activiteiten uitgevoerd met een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt:

o Vrijdaggebed i.c.m. een preek in het Arabisch én vertaling van de preek voor de jongeren.

o Tweemaal per jaar het eid-gebed. Dat is het gebed de dag van Suikerfeest en de dag van Offerfeest

o Benefiet voor de aanschaf van de nieuwe gebedsruimte.

o Rituele lijkbewassingen van de doden (Ghusl)

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2018 Stichting Islamitisch Centrum Al-Rahma Groningen
Jaarverslag 2019 Stichting Islamitisch Centrum Al-Rahma Groningen
Jaarverslag 2020 Stichting Islamitisch Centrum Al-Rahma Groningen
Jaarverslag 2021 Stichting Islamitisch Centrum Al-Rahma Groningen
Jaarverslag-2022-Stichting-Islamitisch-Centrum-Al-Rahma-Groningen