Over Al-Rahma

Over Al-Rahma

Islamitische centrum Al-Rahma is een non-profijt stichting. Wij stellen ten doel om bruggenbouwer te zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen en polarisatie tegen te gaan. Wij hechten grote waarden aan de normen en waarden tussen de multiculturele samenleving. Vandaar dat we als extra een ontmoetingsruimte willen creëren voor de multiculturele bevolkingsgroepen. Wij zijn al enige tijd bezig maar we zijn 2018 officieel van start gegaan.

Doelen & activiteiten

Doel   

De saamhorigheid tussen de bevolkingsgroepen bevorderen

Polarisatie tegen gaan

 Het verkrijgen en beheren van onroerende zaken, die worden gebruikt

voor sociale, culturele en religieuze activiteiten

Activiteiten

Koranlessen en lessen over de religie voor zowel jong als oud

Activiteiten voor kinderen tijdens de islamitische feestdagen

Ruimte voor multicultureel begrip