De gelijkenis van degenen die hun bezittingen op de Weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, in iedere aar zitten honderd graankorrels. En Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil en Allah is Alomvattend, Alwetend.
De Koran – Soerah (2) al-Baqarah [aayah 261]

Donatie voor de bouw van een nieuwe moskee in Groningen

In Groningen  willen wij een nieuw Islamitisch Cultureel Centrum bouwen. Wij willen iedereen die dat mede mogelijk heeft gemaakt hartelijk danken! Het gebouw wordt opgezet als een plek waar iedereen welkom is om kennis op te doen, te bidden en elkaar te ontmoeten. Bij al onze activiteiten zal actief burgerschap in de Nederlandse samenleving centraal staan.

Steun ons met de bouw van de nieuwe Al-Rahma Moskee. De profeet (vzmh) heeft gezegd: “Degene die een moskee bouwt al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs kleiner, Allah (swt) zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs”. Jouw financiële steun zal je met de juiste intentie ook in het hiernamaals beloningen opleveren (“sadaqa djari’a”).

Hieronder kun je online, gemakkelijk doneren aan de Islamitische Gemeenschaplijk Groningen, om dit eenmalig te doen of maandelijks. Je kunt hierbij gebruik maken van….

IDEAL en andere betaal methode zijn hier onder beschikbaar.